6.03.2022r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I Niedziela Wielkiego Postu
6 marca – 13 marca 2022 r.

  1. W Środę Popielcową w Kościele rozpoczął się czas Wielkiego Postu. Wielki Post jest dla każdego z nas zachętą do wydobycia się z różnego rodzaju dręczących zniewoleń. Starajmy się na podjęcie dobrowolnego trudu umartwienia, jako wynagrodzenie Bogu za nasze grzechy i naszych bliźnich. Powstrzymajmy się od spożywania napojów alkoholowych jako wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa.
  2. W związku z wielką tragedią, która dotknęła Ukrainę, parafia farna organizuje zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy, które zostaną we współpracy z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dostarczone osobom dotkniętym wojną. Potrzebne produkty przynosić można do kościoła mariackiego, do biura parafialnego lub na plebanię.
  3. Następna Msza święta trydencka – za tydzień (II niedziela miesiąca) o godzinie 13:00.
  4. Na cały nadchodzący tydzień z serca Wam błogosławię.