Tabela świąt ruchomych

Rok
Pański
Siedemdzie-
siątnica
Popielec Wielkanoc Wniebo-
wstąpienie
Zesłanie
Ducha Św.
Boże
Ciało
Niedziel
po Zesłaniu
Ducha Św.
I Niedziela
Adwentu
Anno
Domini
Septua-
gesima
Dies
Cinerum
Pascha Ascensio Pentecostes Corpus
Christi
Dominicae
Post
Pentecosten
Dominica
Prima
Adventus
2018 28 I 14 II 1 IV 10 V 20 V 31 V 27 2 XII
2019 17 II 6 III 21 IV 30 V 9 VI 20 VI 24 1 XII
2020 9 II 26 II 12 IV 21 V 31 V 11 VI 25 29 XI
2021 31 I 17 II 4 IV 13 V 23 V 3 VI 26 28 XI
2022 13 II 2 III 17 IV 26 V 5 VI 16 VI 24 27 XI
2023 5 II 22 II 9 IV 18 V 28 V 8 VI 26 3 XII
2024 28 I 14 II 31 III 9 V 19 V 30 V 27 1 XII
2025 16 II 5 III 20 IV 29 V 8 VI 19 VI 24 30 XI
2026 1 II 18 II 5 IV 14 V 24 V 4 VI 26 29 XI
2027 24 I 10 II 28 III 6 V 16 V 27 V 27 28 XI
2028 12 II 1 III 16 IV 25 V 4 VI 15 VI 25 3 XII
2029 28 I 14 II 1 IV 10 V 20 V 31 V 27 2 XII
2030 17 II 6 III 21 IV 30 V 9 VI 20 VI 24 1 XII
2031 9 II 26 II 13 IV 22 V 1 VI 12 VI 25 30 XI
2032 25 I 11 II 28 III 6 V 16 V 27 V 27 28 XI
2033 13 II 2 III 17 IV 26 V 5 VI 16 VI 24 27 XI
2034 5 II 22 II 9 IV 18 V 28 V 8 VI 26 3 XII
2035 21 I 7 II 25 III 3 V 13 V 24 V 28 2 XII
2036 10 II 27 II 13 IV 22 V 1 VI 12 VI 25 30 XI
2037 1 II 18 II 5 IV 14 V 24 V 4 VI 26 29 XI
2038 21 II 10 III 25 IV 3 VI 13 VI 24 VI 21 28 XI
2039 6 II 21 II 10 IV 19 V 29 V 9 VI 25 27 XI
2040 29 I 15 II 1 IV 10 V 20 V 11 V 27 2 XII