kaplica kościół św. jerzego slupsk

Historia

Kościół jest jednym z elementów nieistniejącego już średniowiecznego szpitala św. Jerzego, który wzniesiono poza murami miasta, przy trakcie szczecińskim (ob. ul. Tuwima). Bliższa data budowy kościoła szpitalnego nie jest znana; badacze wskazują 1 lub 2 poł. XV w., terminus ante quem to rok 1492, kiedy pojawia się pierwsza pisana wzmianka.

W okresie reformacji kościół był zaniedbany, jego odnowienie (z fundacji burmistrza J. Hoppego) miało miejsce dopiero w 1610 r. i dopiero wówczas wznowiono odprawianie nabożeństw. W r. 1681 miał miejsce pożar, który zniszczył dach i prawdopodobnie sklepienie. W 1689 kościół odbudowano. W 1903 roku rozebrano zabudowania szpitalne, a w 1912 zdecydowano się na rozbiórkę kościoła i przeniesienie go na nowe miejsce. W 1960r. wykonano remont obiektu, dachówkowe pokrycie dachu zastąpiono wówczas gontem. 

Kościół św. Jerzego terytorialnie leży na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jacka w Słupsku.

19.03.2020 roku biskup koszalińsko-kołobrzeski przekazał kościół duszpasterstwu Tradycji katolickiej w Słupsku. Został on przystosowany do celebracji liturgii w tradycyjnym rycie rzymskim i od tamtej pory odbywają się w niem wyłącznie celebracje według tego porządku.

Jak dojechać?

Kościół położony jest na placu błogosławionego Bronisława Kostkowskiego w Słupsku. 

Parking

Najwygodniej jest zaparkować przy ul. Dominikańskiej – wzdłuż muru plebanii parafii farnej (mariackiej)
albo przy ul. Witolda Lutosławskiego – w pobliżu Nowego Teatru.

Galeria