04.04.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
4 kwietnia – 11 kwietnia 2021 r.

  1. Bardzo serdecznie dziękujemy za przekazane życzenia wielkanocne. Niech Pan Jezus wszystkich obdarzy obficie wszelkimi potrzebnymi łaskami, swoją opieką i błogosławieństwem.
  2. Dzisiaj odpust zupełny może uzyskać każdy, kto pobożnie przyjmie błogosławieństwo udzielone przez papieża Miastu i światu (Urbi et orbi), choćby nawet ze słusznej przyczyny nie uczestniczył fizycznie w świętych obrzędach, jednak pobożnym nastawieniem serca śledził je przez bezpośrednią transmisję telewizyjną bądź radiową.
  3. W piątek z racji przypadającej Oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  4. Do odwołania WSTRZYMANE SĄ WSZYSTKIE MSZE I NABOŻEŃSTWA w naszym kościele. Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii w swoich parafiach. W stosownym czasie poinformujemy ewentualnych dalszych celebracjach w naszej świątyni.
  5. Za tydzień I Niedziela Wielkanocna – Święto Miłosierdzia Bożego. Dzień ten jest również nazywany niedzielą przewodnią. Kończy ona oktawę Świąt Paschalnych.
  6. Składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim jubilatom i solenizantom.

Christus surrexit, alleluja!