Komunikat biskupa diecezjalnego dotyczący nominacji biskupa koadiutora

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA,
DOTYCZĄCY NOMINACJI BISKUPA KOADIUTORA

Drodzy Diecezjanie!

Z wielką radością, pragnę poinformować Was, Siostry i Bracia, że w dniu 10 marca 2022 r., Ojciec Święty Franciszek, mianował na urząd biskupa koadiutora naszej diecezji, dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej, Zbigniewa Zielińskiego. Biskup koadiutor, podobnie jak biskup pomocniczy, jest nominowany po to, aby pomagać biskupowi diecezjalnemu. Jego funkcja różni się jednak tym, że posiada prawo następstwa. Dziękujemy Bogu, że wskazał dobrego pasterza, który w przyszłości przejmie stery Kościoła Koszalińsko-Kołobrzeskiego.

Biskup Zbigniew niespełna 7 lat temu, w bazylice archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, przyjął sakrę biskupią i jako zawołanie biskupie przyjął słowa – Ut unum sint – aby byli jedno (J 17, 21). Znany jest w swojej dotychczasowej archidiecezji jako dobry i gorliwy duszpasterz, żyjący Ewangelią. Serdecznie proszę wszystkich wiernych, duchownych i świeckich, o osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji biskupa koadiutora Zbigniewa Zielińskiego.

Uroczysta Msza św., którą zainaugurujemy posługę biskupa koadiutora w naszej diecezji, zostanie odprawiona w dniu 2 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00, w koszalińskiej Katedrze. Już teraz na tę Mszę św. zapraszam wszystkich kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i Was, Siostry i Bracia.

Za każdą modlitwę składam szczere Bóg zapłać i błogosławię.
+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

ZARZĄDZENIE:
Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich 13 marca 2022 r. we wszystkich
kościołach i kaplicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Koszalin, dn. 10 marca 2022 roku.
Znak: B23 – 1/22

+ Krzysztof Zadarko, Wikariusz Generalny