Zmarł ks. prał. Zbigniew Regliński

30 grudnia do Domu Ojca odszedł Jego Kapłan.
Ks. prał. Zbigniew Regliński – człowiek wiary, nadziei i miłości.
Spoczywaj w pokoju.