Litania do świętego Jerzego

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Męczenników,
Święty Jerzy, módl się za nami.
Święty Jerzy, uproszony przez rodziców u Boga,
Święty Jerzy, szlachetny przykładzie rycerzy,
Święty Jerzy, oficerze rzymskich legionów,
Święty Jerzy, otwarty na Boga,
Święty Jerzy, mężu modlitwy i umartwienia,
Święty Jerzy, miłujący Chrystusa,
Święty Jerzy, wielki święty rycerzu,
Święty Jerzy, wzorze odwagi i męstwa,
Święty Jerzy, pełen darów Ducha Świętego,
Święty Jerzy, nieugięty w wierze,
Święty Jerzy, przykładzie pokory i cierpliwości,
Święty Jerzy, naśladowco Chrystusa cierpiącego,
Święty Jerzy, prześladowany za stałość w wierze,
Święty Jerzy, torturowany za wierność Chrystusowi,
Święty Jerzy, męczony na katowskim kole,
Święty Jerzy, krzyżowany na wzór Chrystusa,
Święty Jerzy, wielki Męczenniku,
Święty Jerzy, chlubo prześladowanego Kościoła,
Święty Jerzy, nieustraszony w doświadczeniach,
Święty Jerzy, patronie bractw rycerskich,
Święty Jerzy, wspomożycielu rolników,
Święty Jerzy, opiekunie siodlarzy i rusznikarzy,
Święty Jerzy, ostojo we wszelkich trudnościach,
Święty Jerzy, przykładzie walki ze złem,
Święty Jerzy, odwracający epidemie,
Święty Jerzy, pogromco piekielnego smoka,
Święty Jerzy, patronie harcerzy,
Święty Jerzy, orędowniku przed Bogiem,
Święty Jerzy, wzorze doskonałego zwycięstwa,
Święty Jerzy, spieszący skutecznie z pomocą,
Święty Jerzy, szczególny patronie Anglii i Litwy,
Święty Jerzy, wstawiający się za nami u Boga,
Święty Jerzy, przemożny nasz opiekunie,
Święty Jerzy, patronie naszego duszpasterstwa,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święty Jerzy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Jerzego dodaj nam siły w walce z naszą słabością i pozwól nam oczyścić się dokładnie ze zmazy naszych grzechów i zajaśnieć blaskiem nowego postępowania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.