5.06.2022r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Zesłanie Ducha Świętego
5 czerwca 2021 r.

  1. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym.
  2. Dziękuję wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za dekoracje ambony, ołtarza, ławek… Dziękuję za tak liczne i piękne brzozy. Szczególnie chciałbym podziękować ministrantom – panom Mariuszowi, Tadeuszowi, Kamilowi i Michałowi.
  3. Obowiązek Komunii św. w okresie wielkanocnym: Trzecie przykazanie kościelne zobowiązuje do przyjęcia Komunii św. w okresie wielkanocnym („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”). Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
  4. W naszej wspólnocie serdecznie witamy pana Łukasza CZARTOWSKIEGO absolwenta Papieskiego Instytutu Muzyki Kościelnej i dyrygenta scholii gregoriańskiej w duszpasterstwie Tradycji we Wrocławiu, który ubogaca dzisiaj liturgię swoim śpiewem i grą na organach.
  5. Kochani, zakończyliśmy prace przygotowawcze związane z BUDOWĄ NOWEGO OŁTARZA. Składam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy wsparli finansowo tę inwestycję. Przy wyjściu z kościoła ustawiona jest skarbona, do której można składać swoje ofiary na ten cel. Chcielibyśmy, aby już w lipcu do naszego kościoła wjechały maszyny i aby rozpoczęła się budowa NOWEGO GOTYCKIEGO OŁTARZA.
  6. Następna Msza Święta trydencka zostanie odprawiona dopiero w ostatnią niedzielę czerwca – 26.06., tradycyjnie o godzinie 13:00.
  7. Dnia 25 czerwca br. w koszalińskim amfiteatrze odbędą się uroczystości 50–lecia naszej diecezji. Ksiądz Biskup Edward serdecznie zaprasza nas do udziału. Chętni mogą się zgłaszać.
  8. Wszystkim wspierającym finansowo nasze duszpasterstwo składamy serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać!
  9. Na nadchodzący tydzień, z serca Wszystkim błogosławię.