25.12.2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
25 grudnia 2023 r.

 1. Niech Nowonarodzony obdarza nas wszystkich, całe Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej, naszych bliskich, znajomych i sąsiadów, całą naszą Ojczyznę i świat potrzebnymi łaskami: nade wszystko darami wiary, nadziei i miłości! Niech zabraknie nam radości płynącej od rodzącego się Odkupiciela.
 2. Serdeczne podziękowania za cały trud włożony w świętowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego:
  • Panu Kazimierzowi za siano;
  • Pani Katarzynie za świąteczne wieńce;
  • Pani Magdalenie za choinki;
  • Panu Andrzejowi za dywany pod ławki;
  • Paniom: Ewie, Katarzynie, Lili oraz Panom: Michałowi, Markowi, Tadeuszowi i Kacprowi za strojenie i porządki w kościele;
  • Scholi za rozśpiewanie siebie i nas na większą chwałę Bogu;
  • Ministrantom za liczne próby i czuwanie nad całością.
 3. Następne Msze Święte odbędą się:
  • w drugą niedzielę miesiąca, 14 stycznia, o godz. 13:00;
  • wyjątkowo w trzecią niedzielę miesiąca, 21 stycznia, o godz. 13:00;
  • nie będzie Mszy Świętej w czwartą niedzielę miesiąca, tj. 28 stycznia.
 4. Zapraszam wszystkich na koncert kolęd na 21 stycznia na godzinę 16:00 do naszego kościoła. W śpiewie przewodniczyć nam będzie nasza Schola Cantorum Sancti Georgii pod kierownictwem p. Elizy Nowak.

ks. Wojciech Borkowski