25.07.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

9. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

25 lipca – 1 sierpnia 2021 r.

1. Witamy w naszej wspólnocie JE ks. infułata dra Jana SIKORSKIEGO. Księdzu Infułatowi dziękujemy za odprawienie Mszy świętej oraz za wygłoszone słowo.

2. Witamy również pana Łukasza CZARTOWSKIEGO, absolwenta Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie i dyrygenta Schola Gregoriana Vratislaviensis – „Lumen de Lumine”, który tak pięknie ubogacał dzisiejszą liturgię swoim śpiewem i swoją grą na organach.

3. Dzisiaj po Mszy świętej o godzinie 15:00 zostaną poświęcone samochody.

4. We wtorek w naszym kościele zostały zainstalowane ławki. “Bóg zapłać” wszystkim zaangażowanym w ich sprowadzenie, ustawianie, czyszczenie i odświeżanie. Szczególne podziękowania należą się księdzu kanonikowi Wiesławowi PACAKOWI, proboszczowi parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy.

5. Dzisiejszy dzień jest świętem patronalnym naszych księży biskupów pomocniczych – bpa Krzysztofa Zadarki i bpa Krzysztofa Włodarczyka. Pamiętajmy o nich w modlitwach.

6. Dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości i ofiary. Serdeczne “Bóg zapłać” składamy p. Ewie, p. Tadeuszowi i p. Mariuszowi za przygotowanie kościoła i za tak liczne i piękne kwiaty.

7. W związku z Motu Propio “Traditiones Custodie” Ojca Świętego Franciszka, nie jest znany termin kolejnej Mszy świętej trydenckiej. Wszelkie informacje będą podane na naszej stronie internetowej.

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Wszystkim wyjeżdżającym życzę, aby wakacje, urlop były miłym wypoczynkiem, ale też czasem pełnym dobra i wzrostu duchowego. Chorym życzę zdrowia.