23.05.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Zesłanie Ducha Świętego
 23 maja – 30 maja 2021 r.

  1. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym.
  2. Wczoraj w kołobrzeskiej konkatedrze odbyły się święcenia kapłańskie. Pamiętajmy w naszych modlitwach o neoprezbiterach. Módlmy się także o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa.
  3. Obowiązek Komunii św. w okresie wielkanocnym: Trzecie przykazanie kościelne zobowiązuje do przyjęcia Komunii św. w okresie wielkanocnym („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”). Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (w tym roku 17.02.2021) do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku 30.05.2021).
  4. W liturgii tygodnia przeżywamy:
  • Od poniedziałku do soboty – oktawa Zesłania Ducha Świętego.

Składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim jubilatom i solenizantom, chorym życzymy powrotu do zdrowia